Důvěra ve vztahu


10.8.2023 14:40 Admin

Důvěra ve vztahu

Důvěra ve vztahu je klíčovým prvkem zdravého a šťastného partnerského nebo manželského vztahu. Znamená to, že si partneři/manžele navzájem věří a respektují. Důvěra vytváří pocit bezpečí a spolehlivosti a umožňuje partenrům otevřěně komunikovat a sdílet své myšlenky, pocity a potřeby.

Důvěra se buduje prostřednictvím různých způsobů. Je důležité dodržování slibů, slova podložená skutky důvěru posilují.

Otevřená a  upřímná komunikace

Partneři by měli být schopní sdílet své pocity a potřeby bez obav z odsouzení nebo kritiky. Když si partneři aktivně naslouchají a respektují, důvěra se prohlubuje.

Respekt  a důraz na soukromí

Důvěra rovněž vychází z respektu a důrazu na soukromí. Partneři by měli respektovat hranice a soukromí druhého a neporušovat je. Vztah, založený na respektu, podporuje vzájemnou důvěru a posiluje vztah.

Je důležité mít na paměti, že důvěra se buduje postupně a je zranitelná. Je třeba ji pečlivě chránit a nezneužívat. Pokud bude důvěra mezi partnery narušená, je důležité o problémech otevřěně hovořit a pracovat na obnovení důvěry pomoci komunikace a snahy napravit minulé chyby.

Rovněž je důležité, aby se partneři vzájmně podporovali. Důvěra se posiluje, když si partneři navzájem věří v jejich schopnosti a podnikavost. Podpora při dosahování cílů a vzájemná spolupráce vytváří silný základ důvěry.

Důvěra je neocenitelným darem, který posiluje vztah a umožňuje růst a rozvoj vztahu. Je proto důležité o důvěru pečovat a vytvářet prostředí, ve kterém může kvést. 


Proč se rozpadá manželství a dá se zachránit?

Hroucení manželství může být pro manželský pár velmi stresující. Existuje mnoho důvodů proč se manželství rozpadá. Nevěra, finanční problémy, rozdilní zájmy či hodnoty, absence komunikace, neslušné chování a mnoho dalšího. Pokud pár nemůže najít řešení svých problémů, mohou se rozhodnout pro rozvod.

Taková situace může být pro oba partnery velmi obtížná a stresující, vedé k emocionální bolesti, strachu z budoucnosti a nejistotě ohledně dalšího života. Je důležité, aby se manželský pár pokusil vyhledat odbornou pomoc a pomoci terapie nebo meditace problémy vyřešil. 

Je však neméně důležité si uvědomit, že rozpad nefungujícího vztahu není vždy neúspěchem, ale může být prospěšný pro oba partnery, kteří nemohou najít společnou řeč a  další soužití by bylo pouhým utrpením. Každý pár ví, zda chce na svém vztahu pracovat nebo se domnívají, že rozchod je jediným správným řešením.

Jak předejít problémům ve vztahu?

Komunikace - většina problémů v manželství nebo ve vztahu vychází ze špatné komunikace. Je důležité si od začátku vztahu stanovit základní pravidla a otevřeně mluvit o svých potřebách, očekáváních a obavách. Vždy je lepší si promluvit o problémech včas, než je nechat narůstat do neřešitelného stavu

Respekt - respektujte jeden druhého: respektování partnera je pro udržení zdravého manželství klíčové. Nesnažte se měnit vého partnera, ale respektuje jeho názory a postoje. 

Společné zájmy - najděte si společné zájmy, pokud je nemáte. Cestujte spolu, navštěvujte kulturní akce, pokud máte děti, naplánujte si výlety. Nejhorší ve vztahu je stereotip. 

Naučte se vyrovnávat se s konflikty - konflikty jsou součásti každého vztahu a je důležité se naučit je řešit. Pokuste se najít pozitivní řešení a neustupujte ze svých hodnot za každou cenu. 

Věnujte čas jeden druhému  - naplánujte si společné aktivity, načerpáte novou energii, odbouráte stres a ztmelíte Váš vztah.

Intimní vztahy - intimní vztah může být velice důležitý pro udržení manželství. Nezapomínejte na romantiku a na to, co vás na partnerovi/partnerce přitahovalo a přitahuje. 

Nevěra - vyvarujte se nevěry. Nevěra může být pro manželství fatální. Pokud se s nevěrou setkáte, snažte se otevřeně hovořit o vaších pocitech a o příčínách nevěry. Sama nevěra totíž může být pouze důsledkem nějakých hlubších problémů v manželství. I když to nemusí být pravidlem. Pokud je jeden z partnérů záletný, jen tak, pro dobrodružství, ukončete to, neodpouštějte, netolerujte. Nikdy. 


Je výhodné, když se rodina nechá očkovat?

zdroj: pixabay.com
zdroj: pixabay.com

Kamila Rollerová, 18.5.21, 8:40

Jak se situace ohledně pandemie koronaviru aktuálně zlepšuje, připravuje vláda České republiky další rozvolnění. Tato dlouho očekávaná uvolnění v mnohém potěší rodiny i velké domácnosti. Jak je to v polovině května 2021 s očkováním – je pro rodiny výhodné se očkovat, nebo ne? Pokud rodina bude očkována, kam se díky tomu bude moct podívat?

Očkovat se, nebo ne?

Rozhodnutí, zda se vaše rodina nechá očkovat nebo nikoli, je v současné době plně ve vaší kompetenci. Vláda samozřejmě propaguje očkování jako jednu z cest pro zvýšení ochrany obyvatelstva proti koronaviru.

Na internetu i v dalších médiích koluje mnoho protichůdných informací o tom, zda je očkování bezpečné nebo ne a jaká z vakcín je ta správná a jakou se rozhodně nenechat očkovat nikdy. Už ve starověku moudrý král Šalomoun v Bibli poznamenal, že „moudrý člověk vidí nebezpečí a jde se skrýt.“ Je to tak, přemýšlet se má. Zvažovat plusy i mínusy, výhody i nebezpečí očkování a to vzhledem k vám a vaší rodině konkrétně. Rozhodnutí je na vás a druzí by ho měli plně respektovat.

Co přinese rozvolnění očkovaným

Podle aktuálních informací vlády se chystá nejen otevření zahrádek u restaurací, ale spustí se rovněž venkovní kulturní akce pro 700 návštěvníků. Ke konci května, pokud se epidemiologická situace nezhorší, se venkovní akce otevřou pro tisícovku diváků a vnitřní dokonce pro 500. Rovněž se zvýší možná návštěvnost zoologických a botanických zahrad a připravuje se rovněž otevření bazénu a aquaparků. To všechno jsou výborné zprávy pro rodiny s dětmi.

Mnohým domácnostem otevře cestu na takové dlouho očekávané kulturní vyžití právě prokázání, že jsou všichni členové rodiny očkovaní. Další možností jak si zajistit vstup, bude potvrzení o prodělaném onemocnění covidu v posledních devadesáti dnech nebo platný test prokazující, že jste negativní.


Sebeláskou k láskyplnému vztahu

zdroj. pixabay.com
zdroj. pixabay.com

Blanka Kochová, 7.5.21  6:22

Dostatečně mě nemiloval. Necítil jsem z ní Lásku. To jsou věty, které často slýcháme od svých přátel, kteří v sobě řeší probíhající vztah nebo si právě prochází rozchodem. Jsou to věty, které hledají vinu vždy na jedné straně. Na vztah jsou však vždy potřeba dva. Pokud ve vztahu není dostatek Lásky, nelze z toho vinit pouze jednoho z partnerů. Lásku ve vztahu utváří oba stejnou měrou.

Odkud se bere Láska ve vztahu

Od partnera si všichni přejeme totéž. Toužíme, aby nás miloval takové, jací jsme. Ve chvíli, kdy poznáme někoho nového, uvěříme, že je to konečně ten pravý nebo ta pravé a čekáme, že vše bude dokonalé. Někdy se však může dostavit pocit nedostatku Lásky.

Právě v tomhle momentě bychom si měli položit jednu zásadní otázku. Milujeme sami sebe?

Je rozdíl mezi sebeláskou, které dáme význam sobectví a zdravou sebeláskou a uvědoměním si své vlastní hodnoty. Protože druhý nám dokáže dát vždy pouze tolik Lásky, kolik jsme jí schopni dát sami sobě. Podle si vždy přitáhneme partnera na stejné úrovni. Tedy takového, který je schopný stejné otevřenosti a stejného projevu Lásky jako jsme sami.

Společný růst

Chybějící Láska nebo její projevy ve vztahu nemusí vést nutně k rozchodu. Ve chvíli, kdy si jeden z partnerů uvědomí, že už je připraven prožívat něco hlubšího, záleží na druhém partnerovi, zda se i on bude chtít posunout nebo zůstane stát na místě. V takovém případě je na čase zvážit, zda s ním chceme skutečně být.

Vždy bychom mu však měli dát dostatek prostoru a o tématu komunikovat. Nečekejte, že se bude partner v osobním rozvoji posouvat vždy ve stejných tématech a stejnou rychlostí jako vy sami. Snaha něco ve vztahu změnit by také neměla probíhat tím způsobem, že po partnerovi budeme něco otevřeně vyžadovat.

Můžeme ho požádat o něco, co by nám pomohlo, ale ta změna musí vždy vyjít z nás samotných. Jak se říká, práci za nás nikdo neudělá a ve vztazích to platí dvojnásob. Ve chvíli, kdy toužíte prožívat více Lásky, projevte ji nejprve sami. Teprve ve chvíli, kdy se sami otevřete, dáte prostor také druhému, aby i on v sobě našel větší hloubku a hlubší prožitky.

Ten pravý partner

Pravý partner je ten, který s námi poroste. Kterého nepřerosteme a který na nás počká a podá nám pomocnou ruku, když klopýtneme. Kterého budeme moci následovat a který bude stejně jako my sdílet touhu prožívat hlubší Lásku. Důležitější než současná situace je společný cíl a odvaha za ním jít.


Konflikty v partnerství

redaktorka Blanka Kochová  29.4.21 7:56

Partnerství pro nás může být v životě tím největším učitelem, rádcem a průvodcem na cestě za sebepoznáním. Zároveň je pro nás zrcadlem, ukazuje nám prostor, kde můžeme růst, a vytváří vhodné prostředí pro zvládnutí životních lekcí. Můžeme v něm najít oporu a bezpečí, pokud si to sami dovolíme.

Ten druhý za nic nemůže

Partnera si do života přitáhneme na základě nevědomého obrazu našich rodičů. Dítě, které se právě narodilo, čeká, že bude bezpodmínečně milováno. Vše, co je mu projeveno, považuje za Lásku, a tedy si v dospělosti podvědomě najde partnera, který se k němu bude chovat jako rodiče.

Pokud mu rodiče nedokázali dát najevo dostatek přijetí, nedokáže přijímat samo sebe a později si najde partnera, který mu nedá dostatečný pocit přijetí. Vina však nikdy není na straně partnera. On nám dává pouze to, co jsme schopni dát sami sobě a co mu dovolíme.

Partner, který je otevřen dalšímu růstu, nám to ve chvíli, kdy to vyřešíme sami v sobě, hravě přestane zrcadlit. Už jen tím, že to v sobě vyřešíme, dovolíme i jemu, aby to v sobě rozpustil.

„Když jsme se zavázali ke vztahu, zavázali jsme se ke komunikaci.“ Teal Swan

Volba partnera je naše rozhodnutí

Volba partnera je jen a pouze naším vlastním rozhodnutím. Na začátku vztahu jsme ho přijali takového, jaký byl. Se všemi jeho klady i zápory, s nevyřešenou minulostí, s jeho vnitřními zraněními a s dary, které nám do života vnáší. Učinili jsme rozhodnutí, že i my s ním budeme sdílet své nejistoty a dary, které mu můžeme nabídnout.

„Úcta a láska jsou klíčem k úspěchu vašeho vztahu. Musíte jasně vyjádřit své potřeby. Musíte věřit sobě i partnerovi.“ Don Miguel Ruiz

Ve chvíli, kdy nám začíná na partnerovi něco vadit, na vině jsme sami, nikoli ten druhý. Po určité době prokoukneme sami sebe, uvědomíme si všechny iluze, které jsme si o partnerovi vytvořili, přesvědčení, ke kterým jsme dospěli a najednou ho uvidíme takového, jaký skutečně je. Můžeme mít pocit, že se počáteční okouzlení vytratilo. Je to však naše srdce, které se částečně zavřelo, protože si uvědomilo některé nedořešené bolesti z dětství. Samotný partner je stále tím mužem nebo tou ženou, do kterého jsme se zamilovali. Je pouze na nás, abychom se vztahu opět otevřeli.

Nepřihlášený